Dyrking

Vi dyrker poteter, gulrøtter og poteter til SørlandsChips.
Vi produserer syv ulike
sorter poteter og to ulike sorter gulrot.

Potetsortene våre er:
Juno, Ruth, Solist, Hassel, Berber, Colomba og Lady Claire. De første seks er nypoteter. Disse lysgror vi i låvene frem til telen forsvinner og jorda blir klar, og så går de i bakken. Med passe mengde sol og vann er disse klare for middagsbordene i juni og juli. Den siste sorten, Lady Claire, dyrker vi for SørlandsChips. Disse er klare til levering i august og er ute i butikk så fort de er ute av gryta.

Gulrotsortene våre er:
Napoli og Nominator. I tillegg prøver vi ut en eller to nye sorter hvert år. Gulrøttene sår vi så tidlig som mulig, de får spire og gro under plast helt til de kommer ut i friluft en gang i mai. Gulrøttene høster vi i slutten av juni og utover hele sommeren.